Click2Call - על השירות
שירות Click2Call הינו שירות חייגן מתקדם המאפשר קישור באמצעות שיחת חינם של גולשים אל בתי עסק מתוך אתרי האינטרנט שלהם. גולש שלחץ על קישור שיחת חינם מקושר מיד לאיש המכירות של בית העסק, מה שמגדיל באופן ניכר את הסיכוי לביצוע עסקאות דרך האתר.

הפעלת שירות Click2Call אינה כרוכה בהתקנה כלשהי, פרט להטמעת קישור מאתר האינטרנט של בית העסק אל אתר האינטרנט של Click2Call.

שירות Click2Call מאפשר לך לקבל שיחות טלפון ישירות מאתר האינטרנט שלך לעסק ו/או לטלפון הנייד, כולל יכולות שינוי שעות הפעילות ויעד השיחה דרך האינטרנט לפי שעות היממה. בשעות בהן אינך מעוניין לקבל שיחות יש באפשרותך לבחור בין הפעלת תא קולי פרטי וקבלת ההודעות שהושארו בדואר אלקטרוני לבין הצגת שעות הפעילות של השירות.

שירות Click2Call מאפשר לך את הפקת דוחות מפורטים וסיכומיים של השיחות שבוצעו דרך השירות. דוחות אלה מאפשרים לך בין היתר לצפות במצב החשבון העדכני שלך, לזהות שיחות שננטשו לפני המענה, פילוח של השיחות על פי האתרים השונים מהם הופעל שירות Click2Call ועוד.
רוצה לדבר איתנו?
לחץ על הכפתור ותקושר אלינו בשיחת חינם